Page d'accueil

    

     След доста търсене на подходящо обурудване стугнахме до извода, че предлаганото на пазара е или прекалено скъпо за българския потребител (съответно за хората които се занимават с този спорт без да са на професионални нива) или нямат необходимите функции.

     Българският потребител или използва много скъпата професионална техника или пригаждат китайски скоростомери за колелета и други подобни приспособления.

 

    За целта разработихме наш рали компютър (по-точно да се нарече офроуд компютър) който е съгласуван с изискванията на навигаторите от родните ни офроуд състезания.

 

    Устройството има следните функции:

    1. Режим калибровка ( необходимо е да се калибрира на растояние 1 км - желателно е да се калибрира по растояние измерено с прибора с който са правени съответните книги за състезанието. Също така е желателно да се калибрира при смяна на гуми.). Коефицентите за калибровка се помнят в енергонезависима памет, така че не е необходимо всеки път да бъде правена нова калибровка дори и при отпадане на захранващото напрежение.

    2. Режим на работа.

        2.1. Показания на междинни резулрати

        2.2. Показания на общи резултати

        2.3. Промяна режима на работа от увеличаване на намаляване на изминатия път и обратно. (Необходимост в случаите когато е изминат зададения път и не е достигната контролната точка и се налага връщане до предната).

    3. Режим на промяна на показанията ( В някои road books растоянията са зададени във вида 1.25 което е 1 км и 250 м , но в някои случаи някой може да се заблуди, че са 25 м, а не 250. Поради тази причина има възможност за избор на вида на визуализация да се иазбере дали да са показнията "X.XX" или "X.XXX" )

 

    В режима на работа има възможност да се стопира на пауза (примерно ако се попадне в ситуация когато се буксува и ако не е на пауза устройството ще отчете изминат път) . Като в този режим могат също така да се прегледат както междинните, така и обшите показания, а също и да се смени режима от увеличаване в намалчване или обратното.

    Във всеки един момент могат да се нулират междинните резултати, както и общите (За нулиране на общият резултат, както и излизането от режим на работа са предвидени доста продължително задържане на натиснати бутони - 3-4 секунди - с цел да не бъдат задействани неволно).

 

Предимствата на уреда в сравнение с предлаганите на пазара са:

    Влагозащитен (работи дори покрит целият с кал), голям дисплей (при тръскането в една офроуд обстановка малките символи се размиват пред очите), интерфейс на български ( всички текстове в менютата и по време на работа са на роден език), звуков сигнал по време на пауза освен символите на екрана (необходимост която подсеща да не бъде забравен да се включи отново след потегляне), мека светлина на подсветка (по време на нощно каране силните светлини пречат на водача), големи и удобни бутони със свтлинна индикация за натискането им.

    При монтажа няма значение как ще бъде захранен уреда (няма нужда да се спазва поляритет на захранването).

    Много трябва да се внимава, при подкачането на датчика да се спази кой край къде се свързва, понеже неправилното му свързване може да доведе до необратими повреди както на датчика, така и в някои случаи на устройството.

    Устройството поддържа дистанционно нулиране и пауза.

     Разработени са две версии.

    Версия 1000 поддържа един датчик,няма възможност промяна на калибровката и няма управление на изнесен дисплей за водача (Изработва се само по предварителна поръчка).

     Версия 2000 работи едновременно с два датчика, като във всеки момент може да се превключва на единия или другия, като това не влияе върху измерването на растоянието. По време на движение ако се наложи може да бъде направена промяна на калибровката. Също така има възможност да управлява изнесен дисплей който може да се монтира пред водача.

   

Внимание !!!

 

Гаранция - 12 месеца

 

    Гаранцията покрива всички фабрични дефекти появили се по време на употреба в срок 12 месеца от деня на закупуването.

    Гаранцията отпада при неправилен монтаж, неправилна употреба, механични повреди причинени по време на експлоатацията.

Изделието можете да си го закупите директно от онлайн магазина на МагЕле ---> <---

               Офроуд рали компютър "EDDIESOFT TripX "

Цена

T2000 - 290 лв

Изнесен дисплей 100 лв

T1000 - 250 лв

(По поръчка!!!)

eddie49@abv.bg 0899190570