Page d'accueil

    

     Ние ,използвайки съвременни технологии, разработихме за Вас модули за управление за светлинни реклами, базирани на съвременни технологии с  едночипов микрокомпютър. Тази разработка ще спомогне на Вашия бизнес да се развие и да постигне добри позиции на пазара.

     Модулът се предлага с разнообразие от програми,които изразяват начина на движение на светлините в една реклама. Гъвкавият начин на проектиране дава възможност за добавяне и на допълнителни ефекти,т.е. по Ваше желание може да се изготви програма, различна от предлаганите от нас. Тук сме представили нияколко варианта на ефекти, но винаги могат да бъдат програмирани други - различни от тези. Модулите са изградени от 8+3 канала (един 8 канала плюс 3  канала работещи автономно или един 11 канала). Предвидена е и възможност за последователно свързване на модули като броят на каналите се увеличават с броя на модулите и  могат да се използват като един общ модул или няколко синхронизиранимодула .Също така може да се  регулира скоростта на движение и на двата канала абсолютно автономно от потребителя. 

    Модулите могат да управляват както светодиодни реклами със захранване 12/24 V , така и реклами които са с 220V осветителни тела. На Вашето внимание предлагаме няколко от вариантите които имаме в наличност като програми и които са монтирани вече .

 

                        ВАРИАНТ 1                     ВАРИАНТ  2                            ВАРИАНТ  3

                        ВАРИАНТ 4                     ВАРИАНТ  5                            ВАРИАНТ  6

                        ВАРИАНТ 7                     ВАРИАНТ  8                            ВАРИАНТ  9

     

    Размерът на 12/24 V вариант е 100x120x68, а на 220 V вариант е 140x180x80. 

    В момента се разработва вариант за 16/32 каналeн модул с PWM (плавно увелияаване и намаляване силата на светене) управление на всеки канал автономно.  

Внимание !!!

                При включване на захранването трябва да се внимава да не се разменят положителния с отрицателния полюс при 12/24 V  !!! 

ГАРАНЦИЯ 12 МЕСЕЦА

                Гаранцията покрива всички фабрични дефекти появили се по време на употреба в срок 12 месеца от деня на закупуването.

                Гаранцията отпада при неправилен монтаж, неправилна употреба, проникване на течности в устройството, механични повреди причинени по време на експлоатацията.

Изделието можете да си го закупите директно от онлайн магазина на МагЕле ---> <---

                        Модули за управление на светлинни ефекти в реклами

 

Цена 200 -300 лв

eddie49@abv.bg 0899190570