Page EDDIESoft

          

Електронният имитатор е предназначен за изучаване звуците издавани от различни животни през ловния сезон. С него могат да се чуят разликите в звуците издавани от едни и същи животни в различните части на страната в различните сезони. Възпроизвжда звуците на: бекас, бекасина, дърдавец, дива свиня, елен,  гъски, гривек, гургулица, пътпъдъци, патици, поен дрозд, яребица, сврака, ранени зайци... В новата версия има врана, котенца, полска мишка, глухар, сойка,фазан, кеклик...

                Апаратурата работи по следният начин:

                След подаване на захранване на дисплеят се появява картина за 250 милисекунди – време през което може да се влезе в сервизен режим (защитен е с персонален код и се използва само от оторизирани лица).

 

 След това се появява основния изглед на дисплея.

 В горният десен ъгъл се показва текущото напрежение на захранването. В средата е изписан номерът на текущата мелодия и общия брой мелодии, а под тях  и името на животното, което ги издава.

При стартиране на даден звук най- отдолу на дисплея има лента, която визуализира изпълнявания тон и в долния десен ъгъл усилването с цифри.

                С въртене на бутона се избира тонът, който ще се изпълнява и при краткотрайно натискане започва възпроизвеждането му. По време на изпълнение на избраният тон може да се регулира силата на възпроизвеждането му чрез въртене на бутона.

При повторно краткотрайно натискане на бутона се спира възпроизвеждането на текущия тон.

                Ако след избора на мелодия се натисне и задържи бутонът вместо краткотрайно натискане, се появява настройка на закъснението преди възпроизвеждането   а при следващо краткотрайно натискане и времето между две повторения на избрания тон. След като се зададат двете времена с краткотрайно натискане се стартира програмата. Закъсненията са удобни когато трябва да се настрои имитаторът да стартира след определено време, а  също и когато се прослушват звуците на ранен заек, за да се настрои времето между повторенията и да се създаде реалистична представа за нрава на хищниците.

Внимание !!!

                При включване на захранването трябва да се внимава да не се разменят положителния с отрицателния полюс !!! Червената щипка е на положитения (+) полюс, а черната на отрицателния (-) !  

ГАРАНЦИЯ 12 МЕСЕЦА

                Гаранцията покрива всички фабрични дефекти появили се по време на употреба в срок 12 месеца от деня на закупуването.

                Гаранцията отпада при неправилен монтаж, неправилна употреба, проникване на течности в устройството, механични повреди причинени по време на експлоатацията, опит за неоторизирано отваряне и ремонт, погрешно включване на захранването.

Изделието можете да си го закупите директно от онлайн магазина на МагЕле ---> <---

                        Електронен имитатор

 

Цена 300 лв

eddie49@abv.bg 0899190570